Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Birim Kalite Temsilcisi : Av. Yahya GÜVEN
Birim Kalite Üyesi       : Şef Kıymet  KARAOĞLU
Birim Kaite Üyesi        : Bilg. İşl. Yıldırım EKSİK