ADEM İPEKÇİ

ADEM İPEKÇİ

ŞEF

Birimi

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak

Birim Web Sayfası İşlemleri

Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 öncesi) ile ilgili işlemleri yapmak

Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 sonrası) ile ilgili işlemleri yapmak

Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) ile ilgili işlemleri yapmak

Gelen Evrak işlemleri

Giden Evrak işlemleri

Görevden ayrılma (istifa) ile ilgili işlemleri yapmak

Personeli göreve başlatma ile ilgili işlemleri yapmak

Sağlık raporu ile ilgili işlemleri yaparak raporlu,izinli ve görevli personel formunu ilgili birime göndermek

SGK işe giriş bildirgelerini vermek

SGK işten çıkış işlemlerini yapmak

Üniversite mevzuatının KMS sistemine aktarılması.

Üniversitenin telefon rehberindeki bilgileri güncellemek

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak