KIYMET KARAOĞLU

KIYMET KARAOĞLU

ŞEF

Birimi

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Görev ve Sorumlulukları