ORHAN YILDIZ

ORHAN YILDIZ

AVUKAT

Birimi

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Kamulaştırma İşlemlerini yapmak.

Üniversite aleyhinde açılan adli davalara karşı yapılması gerekenler.

Üniversite aleyhine açılan icra takiplerinde yapılması gerekenler

Üniversite aleyhine açılan idari davalarda yapılması gerekenler.

Üniversite tarafından adli dava açılması.

Üniversite tarafından icra takibi açılması.

Üniversite tarafından idari dava açılması.