YILDIRIM EKSİK

YILDIRIM EKSİK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Birime ait doğrudan temin işlemlerini yapmak

Gelen Evrak işlemleri

Giden Evrak işlemleri

Maaş ödemeleriyle ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak

Mal Bildirimiyle ilgili işlemleri yapmak

Ölüm yardımı ile ilgili işlemleri yapmak

Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak

Taşınır Çıkış (Devretme) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Hurdaya Ayırma) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Tüketim) İşlemleri

Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem) İşlemleri

Taşınır Giriş (Bağış-Yardım Alma) İşlemleri

Taşınır Giriş (Devir Alma) İşlemleri

Taşınır Giriş (Satın Alma) İşlemleri

Taşınır Sayım ve Yılsonu İşlemleri

Taşınır tüketim çıkışı yapmak

Telefon ödemesi ile ilgili işlemleri yapmak

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak

Yurtdışı geçici görev yolluk tahakkuk işlemlerini yapmak

Yurtiçi geçici görev yolluk tahakkuk işlemlerini yapmak

Yurtiçi sürekli görev yolluk tahakkuk işlemlerini yapmak